Ögondroppar som innehåller konserveringsmedel som bryts ned på kort tid