Integritetspolicy

Privacy Policy

Integritetspolicy

POLITIK

Denna sekretesspolicy gäller för användningen av vår webbplats eller våra tjänster (nedan kallade "oss", "vi"). Vi respekterar din integritet och har åtagit oss att skydda din information. Vi har antagit denna integritetspolicy ("integritetspolicy") för att förklara vilken information som kan samlas in på vår webbplats, hur vi använder denna information och under vilka omständigheter vi kan lämna ut denna information till tredje part. All information som du lämnar kommer endast att användas i enlighet med denna policy. Denna sekretesspolicy gäller endast för information som vi samlar in via webbplatsen och gäller inte vår insamling av information från andra källor.

Denna integritetspolicy, tillsammans med användarvillkoren och försäljningsvillkoren som finns på vår webbplats, anger de allmänna regler och policyer som styr din användning av vår webbplats. Beroende på vad du gör när du besöker vår webbplats kan det hända att du måste godkänna ytterligare villkor.

SAMTYCKE

När du använder vår webbplats eller våra tjänster godkänner du vår sekretesspolicy. Om du inte godkänner denna policy bör du inte använda vår webbplats eller våra tjänster.

Genom att använda denna webbplats eller våra tjänster erkänner du att du är minst myndig i din stat eller provins, eller ger oss ditt samtycke till att låta någon av dina minderåriga anhöriga använda denna webbplats.

SÄKERHET

Våra butiker och data lagras av butiksförvaltningsföretag eller av förstklassiga webbhotell som Amazon Web Services. De lagrar dina uppgifter på säkra servrar. För att skydda dina personuppgifter vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att de inte nås, missbrukas, avslöjas, förloras, ändras eller förstörs på ett olämpligt sätt.

För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande av din information har lämpliga elektroniska, fysiska, digitala och administrativa förfaranden införts för att skydda den information vi samlar in online och garantera dess säkerhet.

Vi lagrar eller behandlar inte direkt någon information som kan användas för att initiera betalningar. För detta har vi avtal med specialiserade betalningsförmedlare som har implementerat internationellt granskade bästa metoder för att skydda din betalningsinformation. De krypterar till exempel dina uppgifter med hjälp av Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). PCI-DSS-kraven för att bidra till säker hantering av kreditkortsinformation av vår butik och dess tjänsteleverantörer.

Vi antar lämpliga metoder och säkerhetsåtgärder för insamling, lagring och behandling av data för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse av din personliga information, ditt användarnamn, lösenord, transaktionsinformation och data som lagras på vår webbplats. Utbyte av känsliga och privata uppgifter mellan webbplatsen och dess användare sker via en SSL-säkrad kommunikationskanal och är krypterad och skyddad med digitala signaturer.

HUR VI SAMLAR IN INFORMATION

I likhet med de flesta webbplatsoperatörer samlar vi in icke-personligt identifierande information som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgänglig, t.ex. webbläsartyp, språkpreferens, refererande webbplats samt datum och tid för varje besökares begäran. Vårt syfte med att samla in icke-personidentifierande information är att bättre förstå hur våra besökare använder vår webbplats. Från tid till annan kan vi släppa aggregerad icke-personidentifierande information, t.ex. genom att publicera en rapport om trender i användningen av webbplatsen.

Vi samlar också in potentiellt personidentifierande information, t.ex. IP-adresser för inloggade användare och för användare som lämnar kommentarer på våra blogginlägg. Vi avslöjar endast IP-adresser för inloggade användare och kommentatorer under samma omständigheter som beskrivs nedan.

Vi samlar också in olika personidentifierande uppgifter som till exempel e-postadresser, köparens namn, leverans- eller faktureringsadresser och individuella receptuppgifter. Vi använder denna information för att utföra din beställning eller för att förstå hur du använder våra tjänster och anpassa våra tjänster till dig.

Nedan följer en icke uttömmande lista med exempel på hur vi samlar in information.

COOKIES

För att berika och förbättra din onlineupplevelse använder vi cookies, liksom liknande teknik och tjänster som tillhandahålls av andra, för att visa personligt anpassat innehåll eller reklam och lagra dina preferenser på din dator.

En cookie är en informationssträng som en webbplats lagrar på en besökares dator och som besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren återvänder. Vi använder cookies för att hjälpa till att identifiera och spåra besökare, deras användning av våra webbplatser och tjänster samt deras preferenser för tjänster eller åtkomst. Besökare som inte vill att kakor ska placeras på deras datorer bör ställa in sin webbläsare så att den inte tillåter kakor innan de använder våra tjänster, med tanke på att vissa av webbplatsens funktioner kanske inte fungerar som de ska utan hjälp av kakor.

TRANSAKTIONER INOM E-HANDEL

De som gör en beställning hos oss ombeds att lämna ytterligare information, inklusive, vid behov, den personliga och ekonomiska information som krävs för att behandla dessa transaktioner. I varje enskilt fall samlar vi in sådan information endast i den mån det är nödvändigt eller lämpligt för att uppfylla beställningen eller syftet med besökarens interaktion med våra tjänster.

KUNDSERVICE

Vi kan, utan ytterligare meddelande eller förvarning och efter eget gottfinnande, övervaka, registrera och behandla all kommunikation med dig via e-post, telefon eller andra digitala kanaler för kvalitetskontroll och utbildning, eller för vårt eget skydd.

KOMMUNIKATION

Med ditt tillstånd kan vi skicka dig e-post, tryckt material eller kommersiella erbjudanden om våra produkter eller tjänster. Vi övervakar också hur våra användare tar del av dessa meddelanden och försöker maximera deras värde för dig.

AD NETWORKS

Annonser som visas på vår webbplats, och annonser som visas någon annanstans på internet eller på mobila enheter, kan levereras till dig av annonspartners som kan ställa in cookies. Dessa cookies gör det möjligt för annonsservern att känna igen din dator varje gång de skickar dig en annons online för att sammanställa information om dig eller andra som använder din dator. Denna information gör det möjligt för annonsnätverk att bland annat leverera riktade annonser som de tror kommer att vara av störst intresse för dig.

Du kan ofta ställa in preferenser för hur annonsnätverken samlar in och använder dina uppgifter, eller vad de visar för dig. Om du vill kan du välja bort intressebaserad reklam helt och hållet genom cookie-inställningar eller permanent genom att använda ett webbläsartillägg.

Vi kan betala vissa av våra annonspartners för att hjälpa till att skicka elektronisk reklam till dig. Vi kan också få provision från vissa länkar på vår webbplats eller på annat sätt underlätta beställningar från dig. Detta påverkar inte dina inköp eller de priser som du kan hitta på våra webbplatser.

LÄNKAR TILL TREDJE PART

Vår tjänst kan innehålla länkar till externa webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från en tredje part kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Sådana tjänster regleras av deras integritetspolicy och inte av vår. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser, produkter eller tjänster.

HUR VI ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi använder ovanstående information först och främst för att generera statistik (aggregerad information) om bland annat besökarnas beteende på vår webbplats och deras transaktioner och profiler. Vi kan visa denna information offentligt eller ge den till andra under förutsättning att informationen förblir på aggregerad nivå.

Vi samlar in och använder personlig information för olika ändamål, bland annat:

  • För att förbättra kundservicen. Din information hjälper oss att mer effektivt svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov.
  • För att anpassa användarupplevelsen. Vi kan använda information i sammanställd form för att förstå hur våra användare som grupp använder de tjänster och resurser som tillhandahålls på vår webbplats.
  • För att förbättra vår webbplats. Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra vårt webbplatsutbud baserat på den information och feedback vi får från dig.
  • För att behandla transaktioner. Vi kan använda den information som användare lämnar om sig själva när de gör en beställning endast för att tillhandahålla service för den beställningen. Vi delar inte denna information med utomstående parter utom i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänsten.
  • För att administrera ett innehåll, en kampanj, en undersökning eller en annan funktion på webbplatsen. För att skicka information till användare som de samtyckt till att få om ämnen som vi tror kommer att vara av intresse för dem.
  • För att skicka periodiska e-postmeddelanden och placera någon annan typ av kommunikation med dig.

Den e-postadress som användarna anger för orderhantering kommer endast att användas för att skicka information och uppdateringar om deras order. Den kan också användas för att besvara deras förfrågningar och/eller andra förfrågningar eller frågor.

MARKNADSFÖRING OPT-IN

Om användaren väljer att anmäla sig till vår e-postlista kommer han eller hon att få e-postmeddelanden som kan innehålla företagsnyheter, uppdateringar, relaterad produkt- eller tjänsteinformation. Om användaren när som helst vill avregistrera sig från att få framtida e-postmeddelanden, finns det detaljerade anvisningar för avregistrering längst ner i varje e-postmeddelande.

Vi kan också komma att kontakta dig med hjälp av automatiserade samtal och textmeddelanden, på det telefonnummer som du har gett oss, till: (i) meddela dig om din beställningsstatus, (ii) lösa problem med din beställning, eller (iii) hjälpa dig att beställa eller göra en ny beställning eller om det är nödvändigt för att hantera ditt konto.

HANTERING AV PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION

Vi hyr inte ut, byter eller säljer potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information till någon.

Vi kan komma att dela generisk aggregerad demografisk information som inte är kopplad till någon personlig identifieringsinformation om besökare och användare med våra affärspartners, betrodda dotterbolag och annonsörer. Vi kan använda tredjepartstjänsteleverantörer för att hjälpa oss att driva vår verksamhet och webbplatsen eller administrera aktiviteter för vår räkning, t.ex. skicka ut nyhetsbrev eller undersökningar. Vi kan dela din information med dessa tredje parter endast för dessa begränsade ändamål.

Vi behöver dela dina personuppgifter med olika parter för att hjälpa till att utföra de beställningar du gjort hos oss. Vi kommer att dela dina personuppgifter med betalningsleverantörer, logistikleverantörer och alla andra parter som spelar en roll för att leverera de tjänster eller produkter du beställt från oss till dig. När vi överlåter en försäljning till en tredje part, för att den parten ska kunna slutföra försäljningen med dig i stället för med oss, överför vi också de uppgifter till den parten som är nödvändiga för att genomföra beställningen.

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som vi använder oss av endast att samla in, använda och avslöja dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att de ska kunna utföra de tjänster som de tillhandahåller oss.

Vissa tredjepartstjänsteleverantörer, t.ex. betalningstorg och andra betalningsförmedlare, har dock sina egna sekretesspolicyer när det gäller den information som vi måste lämna till dem för dina köprelaterade transaktioner. När det gäller dessa leverantörer rekommenderar vi att du läser deras sekretesspolicyer så att du kan förstå hur din personliga information kommer att hanteras av dessa leverantörer. Observera att vissa leverantörer kan vara belägna i eller ha anläggningar i en annan jurisdiktion än du eller vi. Om du väljer att genomföra en transaktion som involverar tjänster från en tredjepartsleverantör kan din information komma att omfattas av lagarna i den jurisdiktion i vilken leverantören eller dess anläggningar finns.

Vi avslöjar potentiellt personligt identifierande och personligt identifierande information endast till de av våra anställda, entreprenörer och närstående organisationer som (i) behöver känna till denna information för att behandla den för vår räkning eller för att tillhandahålla de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats, och (ii) som har gått med på att inte avslöja den för andra. Vissa av dessa anställda, entreprenörer och närstående organisationer kan befinna sig utanför ditt hemland; genom att använda vår webbplats samtycker du till att sådan information överförs till dem.

Vi kan komma att lämna ut din personliga information om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kan avslöja potentiellt personidentifierande och personidentifierande information som svar på en stämning, ett domstolsbeslut eller annan myndighetsförfrågan.

ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE

När du ger oss personlig information, antingen avsiktligt eller bara genom att besöka våra tjänster, förstår vi att du samtycker till att vi samlar in den och använder den av de skäl som anges i denna sekretesspolicy.

Om vi ber om dina personuppgifter av en särskild anledning, t.ex. marknadsföring, kommer vi antingen att be dig direkt om ditt uttryckliga samtycke eller ge dig möjlighet att vägra.

Om du ändrar dig efter att ha anmält dig tidigare kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att vi kontaktar dig genom att meddela oss på podrska@eoptik.se eller genom att skicka ett brev till oss på:

eOptika Ltd.

Huvudkontor: H-1026 Budapest, Lepke utca 29/A.
Postadress: 1132 Budapest, Visegrádi utca 11.

Ungern

Observera att vissa funktioner på webbplatsen endast är tillgängliga, och kommersiell försäljning möjlig, om du får tillgång till dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke kan det hända att vi inte kan erbjuda dig våra vanliga tjänster.

ÖVERFÖRINGAR

Om vårt företag eller vår webbutik förvärvas eller slås samman med ett annat företag kan din information överföras till de nya ägarna så att de kan fortsätta att sälja produkter till dig. Du kommer att behålla rätten att välja bort all kommunikation med någon i framtiden.

ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst och efter eget gottfinnande. Om vi gör det kommer vi att ändra det uppdaterade datumet längst ner på denna sida eller meddela användarna via e-post. Du bekräftar och godkänner att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna sekretesspolicy och bli medveten om ändringar.

Ändringar och förtydliganden kommer att träda i kraft omedelbart när de publiceras på webbplatsen. Din fortsatta användning av denna webbplats efter en ändring av denna sekretesspolicy innebär att du godkänner ändringen.

Den nuvarande versionen av denna integritetspolicy trädde i kraft den 1 juni 2017.

FRÅGOR OCH KONTAKTUPPGIFTER

Om du vill anmäla ett klagomål eller bara ställa en fråga kan du kontakta vår integritetsansvarige på podrska@eoptik.se.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och bli en av de första att få reda på våra kampanjer och nyheter.