Filter
Styrko skala
Baskurva
Förpacknings storlek
-
2 - 6
Syrepermeabilitet
-
110 - 175
Vatten innehåll
-
24 - 33