OPTI-FREE Replenish (2x300 ml)

 169 kr
Jämför
Fraktmetod Fraktkostnad
PostNord Från 80SEK (fraktkostnaden beräknas baserat på vikt)
UPS Från 80SEK (fraktkostnaden beräknas baserat på vikt)
Internationellt - Post eller UPS Detaljer i kassan
Data
Varumärke
Tillverkare
Storlek
Över 360 ml
Typ av lösning
Multifunktionell (mjuk lins)
För vilken typ av lins
Mjuk lins
Artikelnummer
OFR2X300
Detaljer

Opti-Free Replenish (300 ml)

OPTI-FREE Replenish* är en multifunktionell desinfektionslösning för rengöring, sköljning, desinficering och förvaring av linser samt återställande av linsernas yta. För silikonhydrogel och andra mjuka kontaktlinser.

BESKRIVNING:
OPTI-FREE Replenish multifunktionell desinfektionslösning är en steril, buffrad, isotonisk vattenlösning som innehåller natriumcitrat, natriumklorid, natriumborat, propylenglykol, TEARGLYDE, ett patenterat dubbelverkande system för återställande av linsytan (TETRONIC 1304, nonanoyletylendiamin-triättiksyra), 0,001 % POLYQUAD (polykvaternium-1) och 0,0005 % ALDOX® (miristamidopropyldimetylamin) som konserveringsmedel. TTETRONIC är ett registrerat varumärke som tillhör BASF.

EFFEKTER:
OPTI-FREE Replenish Multifunktionell Desinfektionslösning rengör linser genom att lossa och avlägsna proteiner och andra avlagringar från linsen under desinfektion och förvaring. Förstör skadliga mikroorganismer (bakterier) på linsens yta.
Den kan användas för att skölja och förvara silikonhydrogel och andra mjuka (hydrofila) kontaktlinser och för att desinficera linser, vilket gör att de kan förvaras i upp till 30 dagar efter desinficering. OPTI-FREE Replenish Multifunktionell desinfektionslösning kräver inte användning av något annat enzymatiskt rengöringsmedel när den används dagligen.
OPTI-FREE Replenish Multifunctional Disinfectant Solution kräver ingen annan saltlösning.

INDIKATION (användningsändamål): För daglig rengöring och konditionering av silikonhydrogel och andra mjuka (hydrofila) kontaktlinser, avlägsnande av proteinavlagringar, kemisk (icke-termisk) desinfektion och förvaring, enligt oftalmologens anvisningar.

KOMFORT OCH REPARATION FÖR LÄNSORNA KONDITIONERING MED OPTI-FREE REPLENISH: När linser blötläggs dagligen återställer OPTI-FREE Replenish multifunktionell desinfektionslösning linsytan genom att binda fri fukt till linsytan, vilket tillsammans med den naturliga tåren upprätthåller ett tunt lager vätska på linsytan under hela dagen. Detta skapar en kontinuerlig barriär av vätska mellan ögat och linsen, vilket håller linsen fuktad och bekväm att bära under hela dagen. För alla som upplever obehag i ögonen när de bär mjuka kontaktlinser ger den en ökad känsla av komfort. Den håller linsytan fuktig genom att återställa linsen, vilket ger en klarare syn i slutet av dagen.

KONTRAINDIKATIONER (kontraindikationer): Vid överkänslighet mot ingredienserna i OPTI-FREE Replenish Multifunctional Disinfectant Solution ska lösningen inte användas.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR:

 • Ta bort skyddsfilmen från flaskhalsen före första användningen.
 • Tvätta och skölj alltid händerna innan du rör dina kontaktlinser.
 • Rengör, vårda, skölj och desinficera dina linser varje gång du tar ut dem.
 • För att undvika att blanda linser, börja alltid med samma - höger eller vänster lins.
 • Efter användning ska du alltid tömma och skölja linsfodralet med ny OPTI-FREE Replenish Multi-Functional Disinfectant Solution och låta det lufttorka.

ANVISNINGAR FÖR RENGÖRING, KONDITIONERING, DESINFEKTION OCH AVLÄGSNANDE AV PROTEIN:

 • Skölj noggrant båda sidorna av linsen (5 sekunder) med färsk OPTI-FREE Replenish Multi-Function Disinfectant Solution.
 • Fyll ALCON-linsfodralet med ny OPTI-FREE Replenish multifunktionsdesinfektionslösning.
 • Förvara linsen i det förseglade fodralet i minst 6 timmar.
 • Efter att ha blött upp kan linserna återigen användas.
 • För att avlägsna eventuella rester, skölj dina linser med färsk OPTI-FREE Replenish multifunktionell desinfektionslösning innan du sätter in kontaktlinserna.
 • Linserna kan förvaras i ett fodral fyllt med OPTI-FREE Replenish Multifunctional Disinfectant i 30 dagar. Därefter ska linserna rengöras och sköljas med OPTI-FREE Replenish Multifunctional Disinfectant var 30:e dag eller före anpassning.
 • Din ögonläkare kan rekommendera ytterligare produkter eller förfaranden för linsvård baserat på din individuella tårkomposition och dina linsanvändningsvanor.
 • Följ alltid din behandlares instruktioner.
 • Ändra inte dina linsvårdsinstruktioner utan att först diskutera dem med din läkare.
 • Om din läkare ber dig gnugga linserna, droppa några droppar på linserna och gnugga sedan linserna i några sekunder. Följ sedan instruktionerna ovan.

VARNINGAR: Det är viktigt att du följer din läkares instruktioner och instruktionerna på förpackningen för korrekt användning av kontaktlinser eller kontaktlinsvårdsprodukter, inklusive linsfodralet. Om du upplever ihållande obehag, ökad tårbildning, synnedsättning eller rodnad i ögonen, ta bort linserna OMEDELBART och sök läkare eftersom symtomen kan förvärras.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

 • Använd alltid en färsk OPTI-FREE Replenish desinfektionslösning för flera ändamål. Återanvänd aldrig lösningen i linserna.
 • För att undvika överkontaminering får du aldrig röra flaskans droppare mot någon yta.
 • Skruva på locket igen efter användning.
 • Förvaras upprätt i rumstemperatur.
 • Håll flaskan ordentligt stängd när den inte används.
 • Använd lösningen endast inom utgångsdatumet.
 • Kassera eventuell kvarvarande lösning sex månader efter första öppnandet.
 • Använd inte för värmedesinfektion.

FÖRPACKNING: OPTI-FREE Replenish Multipurpose Disinfectant Solution, steriliserad genom filtrering, levereras i plastflaskor i behållare om 60-300 ml. Alla förpackningar är kanske inte tillgängliga i handeln.

STERILE A
ALCON® linshållarväska

Liknande produkter