Cationorm (10 ml), ögondroppe
Cationorm (10 ml), ögondroppe
119 kr

Cationorm (10 ml), ögondroppe

119 kr
Jämför
Fraktmetod Fraktkostnad
PostNord Från 80SEK
UPS Från 80SEK
Internationellt - Post eller UPS Detaljer i kassan
Data
Tillverkare
Storlek
10 ml
Användning efter öppning
3 Månad
Typ av produkt
Artificiellt ljus
Aktiv ingrediens
Mineraloljor, tyloxapol
Andra egenskaper
Fri från konserveringsmedel
EAN
4150096177653
Fri från konserveringsmedel
Ja
Smörjmedel
Glycerol
Artikelnummer
CTNRM10
Detaljer

Kan även användas med kontaktlinser!

Cationorm® Emulsion Ögondroppar (10 ml)

Bruksanvisning / bipacksedel

Läs följande information noggrant innan du använder produkten.

Behåll den här bipacksedeln eftersom du kan behöva den senare.
Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekare.
Om symtomen kvarstår ska du kontakta din läkare.

1. Vad är Cationorm® och vad används det till?
Cationorm® är en steril, hypotonisk, icke konserverad emulsionsögondroppe i form av en mjölkig vätska.
Cationorm® innehåller mineraloljor, glycerol, thioxapol, polyoxamer 188, TRIS-hydroklorid, trometamin, cetalkoniumklorid (som kationisk komponent) och renat vatten.
Cationorm® innehåller 10 ml steril emulsion per behållare.
Cationorm® hjälper till att återfukta, smörja och skydda ögats yta och rekommenderas för att lindra symtom på torra ögon. Dessa symtom kan orsakas av yttre faktorer som luftkonditionering, luftföroreningar, flygresor, arbete framför en bildskärm, ögonlaserkirurgi, användning av kontaktlinser etc. eller av patologiska tillstånd som onormal funktion av de meibomska körtlarna.

2. Innan du använder Cationorm®
Använd inte Cationorm® om du är allergisk mot någon av ingredienserna.
Denna produkt är inte lämplig för behandling av andra ögonsjukdomar. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekare.
Om du använder en annan ögondroppe samtidigt ska du vänta minst 5 minuter innan du använder Cationorm®. Det rekommenderas att Cationorm® används sist.
Catrionorm® påverkar inte kvaliteten på kontaktlinser och kan användas när man bär kontaktlinser.

3. Hur man använder Cationorm®
FÖR OFTALMISK ANVÄNDNING.
Den rekommenderade dosen är 1 droppe i varje öga, 1 till 4 gånger dagligen.
Instruktioner för användning:

 • Tvätta händerna.
 • Första gången du använder en droppflaska ska du ta bort säkerhetsringen på locket genom att dra i fliken.
 • Håll behållaren mellan tummen och pekfingret.
 • Rör inte behållarens droppöppning med fingrarna.
 • Luta huvudet bakåt.
 • Dra försiktigt ned det nedre ögonlocket och titta neråt.
  Håll behållaren över ögonen och placera handryggen på pannan.
 • Pressa försiktigt in en droppe i ögat och blinka sedan några gånger.
 • Rör inte ögonen eller ögonfransarna med behållarens droppöppning.
 • Sätt tillbaka locket på behållaren efter användning.
 • Förvara behållaren i sin låda när den inte används.

Använd inte Cationorm® längre än tre månader efter den första upplösningen.
Det finns en risk för infektion om du använder produkten mer än tre månader efter öppnandet.

4. Vilka är de möjliga biverkningarna?

Mycket sällan kan tillfälliga obehag uppstå. Exempel är irritation i ögat, ögonsmärta, känsla av främmande kropp i ögat, halvirritation, ögonklåda, rinnande ögon, brännande känsla i ögat, tillfällig suddig syn, ögonlocksinflammation eller ögonlocksödem. Detta är också typiska symtom på torra ögon, som är relaterade till den redan existerande underliggande ögonsjukdomen hos patienter med torra ögon. OM DU MÄRKER NÅGRA BIVERKNINGAR SOM INTE ANGES I DENNA BIPACKSEDEL, TALA OM DET FÖR DIN APOTEKARE ELLER LÄKARE.

5. Hur ska Cationorm® förvaras?
Förvara behållaren i rumstemperatur i sin ytterförpackning.
Förvaras utom räckhåll för barn!
Använd inte om flaskan är skadad.
Använd inte efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
Skriv in datumet för den första öppningen av behållaren:
Datum för senaste revidering av denna bipacksedel: oktober 2015.

STERILE A
CE0459

Tillverkare:

1, rue Pierre Fontaine
Batiment Genavenir IV
91000 Evry
Frankrike

Liknande produkter