OPTI-FREE Express (355 ml)
OPTI-FREE Express (355 ml)
 115 kr
OPTI-FREE Express (355 ml)
OPTI-FREE Express (355 ml)

OPTI-FREE Express (355 ml)

 115 kr
Jämför
Fraktmetod Fraktkostnad
PostNord Från 80SEK
UPS Från 80SEK
Internationellt - Post eller UPS Detaljer i kassan
Data
Tillverkare
Storlek
Mellan 120 och 360 ml
Typ av lösning
Multifunktionell (mjuk lins)
För vilken typ av lins
Mjuk lins
Antal timmar som linserna ska vara i lösningen
6
Inkluderar
1 linsfodral
EAN
300653144398
Artikelnummer
OFE355
Detaljer

OPTI-FREE® EXPRESS®

multifunktionell desinfektionslösning
NO RUB-FORMEL FÖR HÅLLBAR KOMFORT

Läs igenom den här bipacksedeln noggrant och förvara den för framtida bruk!

OPTI-FREE® EXPRESS® multifunktionell desinfektionslösning innehåller ingredienser från POYQUAD* och ALDOX* som förstör skadliga mikroorgasmer samtidigt som de är skonsamma mot ögonen. Den innehåller också citrat som avlägsnar proteinavlagringar under blötläggning.

OPTI-FREE® EXPRESS® multifunktionell desinfektionslösning ger komfort hela dagen, även för känsliga ögon.

BESKRIVNING

OPTI-FREE® EXPRESS® multifunktionell desinfektionslösning återfuktar linserna och eliminerar mindre irritation och obehag under linsbärandet, vilket förlänger den bekväma linsanvändningen. Med OPTI-FREE® EXPRESS® multifunktionell desinfektionslösning behövs inga andra rengöringsmedel.
Lösningen behövs inte.
OPTI-FREE® EXPRESS® Multifunktionell desinfektionslösning är lämplig för desinfektion, rengöring, sköljning, fuktning och förvaring av alla mjuka linser, inklusive silikonhydrogel-linser.

SAMMANFATTNING:

OPTI-FREE® EXPRESS® Multifunktionell desinfektionslösning är en steril, buffrad, isotonisk vattenlösning som innehåller natriumklorid, sorbitol, dinatriumedetat, borsyra och aminometylpropanol; citrat som tvättmedel och TETRONIC* 1304* samt 0,001 % POLYQUAD* (polodroniumklorid) och 0,0005 % ALDOX* (miristamidopropyl-deimetylamin).
*TETRONIC®= Varumärke av BASF.

KONTRAINDIKATIONER (kontraindikationer för användning):

Använd inte vid allergi mot någon av ingredienserna i OPTI-FREE® EXPRESS® Multifunktionell desinfektionslösning.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR:

Tvätta och skölj alltid händerna innan du använder kontaktlinser. Tvätta och skölj alltid dina kontaktlinser noggrant och tvätta och skölj alltid innan du använder dem.
Innan du använder ett nytt Alcon® linsfodral ska du skölja fodralet med OPTI-FREE® EXPRESS® multifunktionell desinfektionslösning.
Töm linsfodralet efter användning, skölj det med OPTI-FREE® EXPRESS® multifunktionell desinfektionslösning och låt det lufttorka. Alcon rekommenderar att kontaktlinsfodralet byts ut regelbundet.

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING, DESINFEKTION OCH AVLÄGSNANDE AV PROTEIN:

 • Skölj noggrant båda sidorna av linsen med OPTI-FREE® EXPRESS® Multifunktionell desinfektionslösning. Fyll Alcon® Lens Case med ny OPTI-FREE® EXPRESS® Multifunktionell desinfektionslösning så att lösningen täcker linserna. Låt linserna ligga i det förseglade fodralet över natten eller i minst 6 timmar. Skölj båda sidorna av linserna noggrant före applicering för att avlägsna eventuella rester som kan ha fastnat på linserna.
 • Din ögonläkare kan rekommendera ytterligare produkter eller andra metoder för att rengöra dina kontaktlinser, beroende på din individuella tårkomposition och dina linsanvändningsvanor. Följ alltid din ögonläkares anvisningar.
 • Linserna bör förvaras i ett förseglat fodral i upp till 30 dagar tills de anpassas. Om linserna förvaras under längre tid ska de rengöras och desinficeras med en ny lösning varje månad och före anpassning.

Vätning
Om du upplever mindre irritation eller obehag när du bär linserna, droppa en eller två droppar OPTI-FREE® EXPRESS® Multifunktionell desinfektionslösning direkt i ögonen och blinka några gånger.
Du kan använda OPTI-FREE® EXPRESS® Multifunktionell desinfektionslösning för att fukta dina linser när som helst på dagen.

VARNINGAR:
För att säkerställa korrekt användning och hantering av kontaktlinser och kontaktlinsvårdsprodukter (inklusive linsfodral) är det ytterst viktigt att du följer din behandlares instruktioner och bruksanvisningen. Vid långvarigt obehag, ökad tårbildning, synstörningar eller rodnad i ögat, ta bort kontaktlinserna OMEDELBART och kontakta en professionell person eftersom symtomen kan förvärras.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:

 • Använd alltid en färsk OPTI-FREE® EXPRESS® desinfektionslösning för flera ändamål. Återanvänd aldrig lösningen i förvaringsfodralet för kontaktlinser.
 • Använd alltid en Alcon®-linshållare.
 • Rör aldrig flaskans droppmunstycke mot någon yta för att förhindra kontaminering.
 • Skruva på locket igen efter användning.
 • Förvara lösningen vid rumstemperatur. Undvik att lösningen kommer i kontakt med värme.
 • Håll flaskan ordentligt stängd när den inte används.
 • Använd endast inom det utgångsdatum som anges på produkten.
 • Häll ut eventuell kvarvarande lösning sex månader efter öppnandet.
 • Förvaras utom räckhåll för barn.
 • Använd inte för desinfektion genom värme.

Dispensering:
OPTI-FREE® EXPRESS® Multifunktionell desinfektionslösning, steriliserad genom filtrering, finns i plastflaskor på 120 och 335 ml.
STERIL A
Alcon® linshållare

Liknande produkter