Systane Ultra (10 ml)

Ögondroppar
119 SEK
Information om lagret kommer att visas inom kort.
- +

Info

Märke
Systane
Tillverkare
Alcon
Storlek
10 ml
Typ
Artificiellt ljus
Användning efter öppning
6 månader
Produktkod
SYSTU10

Detaljer

SYSTANE® HIDRATING konserveringsmedelsfria ögondroppar (10 ml)

SYSTANE™ Hydration är en konserveringsmedelsfri smörjande ögondroppe:

 • Ger skydd för ögats yta.
 • Förbättrar kvaliteten på synen.
 • Förbättrar stabiliteten hos tårfilmen på ögonytan.
 • Ger fukt/återfuktning av kontaktlinser.
 • Ger smörjning och skydd av kontaktlinsen.

ANVÄNDNINGAR (Användning):
SYSTANE™ HYDRATION är en konserveringsmedelsfri smörjande ögondroppe för tillfällig lindring av brännande känsla och irritation orsakad av torra ögon.
SYSTANE™ HYDRATION Konserveringsmedelsfria smörjande ögondroppar kan också användas för att smörja dagliga engångslinser, engångslinser med förlängt slitage och engångslinser av silikonhydrogel och andra mjuka (hydrofila) kontaktlinser.

BRUKSANVISNING

Följande bruksanvisningar innehåller viktig information om produktanvändning och säkerhet. Läs den noggrant och förvara den för framtida referens.

PRODUKTNAMN:
SYSTANE™ HYDRATION Lubricating Eye Drops

Beskrivning:
SYSTANE™ HYDRATION Lubricating Eye Drops innehåller natriumhyaluronat, polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroxipropylguar, sorbitol, aminometylpropanol och borsyra,
natriumborat, kaliumklorid, natriumklorid och renat vatten. Saltsyra och/eller natriumhydroxid för att återställa pH-värdet.
kan ingå.

KLINISKA FÖRDELAR:
När SYSTANE™ HYDRATION används enligt anvisningarna är den en smörjande ögondroppe:

 • Den skyddar ögats yta.
 • Förbättrar synens kvalitet.
 • Ökar stabiliteten hos tårfilmen på ögats yta.
 • Säkerställer att kontaktlinser blir fuktiga/återfuktande.
 • Ger smörjning och skydd av kontaktlinsen.

ANVÄNDNINGAR (Användning):
SYSTANE™ HYDRATION Lubricating Eye Drops är avsedda för tillfällig lindring av brännande känsla och irritation orsakad av torra ögon.
SYSTANE™ HYDRATION Lubricating Eye Drops kan också användas för att smörja dagslinser, långtidslinser, engångslinser av silikonhydrogel och andra mjuka (hydrofila) kontaktlinser.

AVSETT SYFTE/ANVÄNDNING OCH MÅLGRUPP:
SYSTANE™ HYDRATION smörjande ögondroppar rekommenderas för dem som behöver tillfällig lindring av symtom på torra ögon.
SYSTANE™ HYDRATION Lubricating Eye Drops rekommenderas också för smörjning och fuktning av silikonhydrogel och mjuka (hydrofila) kontaktlinser för användare som tillfälligt upplever tillfällig lindring av obehag i ögonen.

PRESTANDAEGENSKAPER:
Baserat på alla bevis från kliniska studier, publicerad klinisk litteratur och marknadserfarenhet (övervakning efter marknadsintroduktion) är SYSTANE™ HYDRATION Lubricating Eye Drops avsedda att tillfälligt lindra den brännande känslan och irritation som orsakas av torra ögon och kan användas för att smörja dagliga engångslinser, engångslinser med förlängt slitage, engångslinser av silikonhydrogel och andra mjuka (hydrofila) kontaktlinser under kontaktlinsanvändning.

KONTRAINDIKATIONER (När får inte användas):
Användningen av SYSTANE™ HYDRATION smörjande ögondroppar är kontraindicerad vid allergi mot någon av ingredienserna i SYSTANE™ HYDRATION smörjande ögondroppar.

ÖVERFÖRING:

 • För att öppna flaskan, ta tag i flaskan direkt under locket och vrid på locket.
 • INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN: Håll flaskan i en vinkel på cirka 90 grader och droppa en droppe av produkten. Skaka flaskan för att avlägsna eventuell kvarvarande produkt.
 • SYSTANE™ HYDRATION Lubricating Eye Drops kan användas vid behov under hela dagen för att lindra symtom på torra ögon. Den kan användas före och efter användning av kontaktlinser.
 • S Vid behov droppa 1 eller 2 droppar i det drabbade ögat och blinka några gånger.
 • När du bär kontaktlinser, om du upplever mild irritation, obehag eller suddig syn, droppa 1 eller 2 droppar i det drabbade ögat och blinka två eller tre gånger. Använd före och efter användning av kontaktlinser.
 • Efter användning, innan du stänger flaskans lock, skaka flaskan för att avlägsna eventuella rester av produkten som finns kvar på dropparen.
 • Stäng flaskan.

VARNINGAR:

 • Det är viktigt att följa instruktionerna från din ögonläkare och instruktionerna i den medföljande litteraturen för korrekt användning av produkten. Om du upplever ihållande obehag i ögonen eller svår vattenbildning, suddig syn eller rödhet i ögonen, sluta använda SYSTANE™ HYDRATION Lubricating Eye Drops och kontakta din ögonläkare eftersom problemet kan förvärras.
 • SYSTANE™ HYDRATION Lubricating Eye Drops rekommenderas inte för rengöring eller desinfektion av kontaktlinser. Blötlägg eller desinficera inte dina linser i SYSTANE™ HYDRATION Lubricating Eye Drops.
 • Tillfällig suddig syn eller andra synproblem kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du får suddig syn efter användning, vänta tills synen har klarnat innan du kör bil eller använder maskiner.

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPERNA:
Endast för oftalmisk användning.

SKYDD AV UPPLÖSNINGEN:

 • Använd inte om det manipulationsskyddande locket är skadat eller saknas.
 • Använd inte produkten om förpackningen eller flaskan (sterilförpackning) är skadad.
 • För att undvika kontaminering får du aldrig röra flaskans droppmunstycke mot någon yta.
 • Vid intag ska läkare rådfrågas.
 • Om lösningen ändrar färg eller blir grumlig får den inte användas.
 • Skruva på locket igen efter användning.
 • Håll flaskan ordentligt stängd när den inte används.
 • Produkten innehåller borsyra och natriumborat, som är säkra när de används enligt anvisningarna.
 • Använd inom det utgångsdatum som anges på förpackningen.
 • Efter att ha öppnat flaskan häller du ut den återstående lösningen enligt nedanstående anvisningar:
 • För 3 ml-flaskan häller du ut den återstående lösningen efter 30 dagar.
 • För 10 ml behållaren, häll ut den återstående lösningen efter tre månader.
 • Förvaras vid högst 30 °C.
 • Förvaras utom räckhåll för barn.

Potentiella konsekvenser (Potentiella problem och åtgärder som ska vidtas):
Om du upplever ihållande obehag i ögonen eller svår vattenbildning, suddig syn eller rodnad ska du sluta använda SYSTANE™ HYDRATION Lubricant.
ögondroppar och kontakta en ögonläkare eftersom problemet kan förvärras.
Rapportera allvarliga biverkningar:
Alla allvarliga händelser i samband med användningen av denna medicintekniska produkt ska rapporteras till Alcon Laboratories Inc:
Kontakta din lokala Alcon-representant eller distributör
E-post: qa.complaints@alcon.com
Webbplats: https://www.alcon.com/contact-us

Allvarliga incidenter som berör användare och/eller patienter i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiz ska också rapporteras till den behöriga myndigheten i den staten för medicintekniska frågor.

DISKUSSION:
SYSTANE™ HYDRATION Lubricating Eye Drops finns i plastflaskor i 3 ml och 10 ml dispenser.

STERILT Steriliseras med aseptisk behandlingsteknik.

Tillverkare Distributör

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway 
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

Åsikter

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och bli en av de första att få reda på våra kampanjer och nyheter.