Vizol S 0.40% (10 ml), ögondroppe
Vizol S 0.40% (10 ml), ögondroppe
 95 kr

Vizol S 0.40% (10 ml), ögondroppe

 95 kr
Jämför
Fraktmetod Fraktkostnad
PostNord Från 80SEK (fraktkostnaden beräknas baserat på vikt)
UPS Från 80SEK (fraktkostnaden beräknas baserat på vikt)
Internationellt - Post eller UPS Detaljer i kassan
Data
Märke
Storlek
10 ml
Användning efter öppning
6 Månad
Typ av produkt
Artificiellt ljus
Hyaluronsyra i %
0.4%
Aktiv ingrediens
Natriumhyaluronat
Andra egenskaper
Fri från konserveringsmedel, Hialuronsyra
EAN
3856013217211
Hyaluronsyra
Ja
Fri från konserveringsmedel
Ja
Smörjmedel
Natriumhyaluronat
Artikelnummer
VS4010
Detaljer

Vizol S 0,4% (10ml ) Ögondroppar för torra ögon

Konserveringsfria

Bruksanvisning / bipacksedel

Läs följande bruksanvisningar noggrant och förvara dem för framtida bruk.

Vizol S ögondroppar skyddar, återfuktar och smörjer ögonytan. Deras applicering lindrar snabbt obehagliga symtom.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
Vizol S ögondroppar finns i två styrkor:
Vizol S 0,21 % ögondroppar för torra ögon rekommenderas för behandling av milda symtom på torra ögon.
Vizol S 0,4 % ögondroppar för torra ögon rekommenderas för behandling av svåra symtom på torra ögon.
Användningen av Vizol S ögondroppar kan minska symtomen på torra ögon och därmed förebygga komplikationer i samband med torra ögon.

KAN VARA ORSAKEN TILL TORRA ÖGON:

 • Det kan orsaka torra ögon: brist på tårar eller överdriven avdunstning av tårar, vilket kan orsaka skador på ögats yta och andra obehagliga symtom.
 • miljöeffekter (centralvärme, luftkonditionering, fluorescerande belysning, rök, vind).
  frekvent och långvarig användning av datorer, blodtryckssänkande läkemedel, preventivmedel) och tv-tittande.
 • Användning av avsvällande ögondroppar,
 • Ålder (man uppskattar att 75 % av personer över 65 år lider av torra ögon).
 • Användning av kontaktlinser,
 • Ögonoperation eller skada på ögat.
 • Hormonella förändringar hos kvinnor: graviditet, amning, menstruation eller klimakteriet.
 • Användning av läkemedel (antidepressiva, blodtryckssänkande, preventivmedel).
 • Vissa sjukdomar (reumatoid artrit, diabetes, astma, sköldkörtelrubbningar, glaukom).

HUR FUNGERAR VATTENDROPPAR OCH ÖGONDROPPAR?

Natriumhyaluronat är en viktig komponent i det mänskliga ögat. Vizol S ögondroppar innehåller en hög koncentration av natriumhyaluronat. Vid varje blinkning bildar natriumhyaluronat ett stabilt skyddande lager på ögats yta, vilket snabbt lindrar de obehagliga symtomen på torra ögon, som t.ex. känsla av främmande kropp, känsla av sandigt öga, klåda, rodnad, brännande känsla, vattning och ljuskänslighet.
Vizol S 0,21 % ögondroppar kan även användas när man bär kontaktlinser.
Den viskösa konsistensen hos Vizol S 0,4 % ögondroppar hjälper till att hålla natriumhyaluronatet på ögats yta under en längre tid, vilket ger en långvarig återfuktning av ögat och ökat skydd. Vid användning av Vizol S 0,4 % ögondroppar rekommenderas att kontaktlinser tas bort och byts ut 15 minuter efter applicering.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Droppa 1-2 droppar i ögat och blinka några gånger för att fördela lösningen jämnt över ögats yta. Avlägsna skyddslocket före användning och sätt tillbaka det efter användning.

Observera att den första appliceringen ska föregås av en pump. Flaskan ska hållas med droppänden nedåt vid pumpning av lösningen.

ANVÄNDNING AV ÖGONDROPPAR:
1. Ta bort locket från pumpen.
2. Ta tag i pumpen på det sätt som visas i diagrammet.
3. Vänd behållaren upp och ner och aktivera pumpen tills den första droppen dyker upp.
4. Håll behållaren upp och ner och tryck på pumpen för att droppa det önskade antalet droppar i ögat.

Efter samråd med din läkare kan Vizol S ögondroppar användas efter ögonoperationer och vid torra ögon som utlöses av användning av antiinflammatoriska ögonprodukter.
Vizol S ögondroppar innehåller inga konserveringsmedel, vilket minskar risken för irritation och skador på ögonytan.
Produkten tolereras i allmänhet väl av patienterna. Om du upplever en biverkning ska du kontakta din läkare eller apotekare.
Vid korrekt användning räcker produkten för 30 dagars användning. Rådgör med din läkare vid långvarig användning.
Tack vare den speciella dropptekniken förblir vätskan steril efter öppning.

SAMMANFATTNING:
Båda styrkorna innehåller följande ingredienser: natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, vattenfri dinatriumfosfat, natriumhyaluronat, renat vatten.

VARNINGAR:

 • Använd inte Vizol S ögondroppar:
 • Använd inte produkten om du märker att ögondroppsflaskan eller applikatorn är skadad.
 • För säker användning och hygien bör flaskan endast användas av en person!
 • Det finns inga kända interaktioner mellan Vizol S ögondroppar och kontaktlinsvätska eller andra ögondroppar eller topiska ögonsalvor. Om du använder en annan ögonprodukt, vänta minst 15 minuter mellan doserna.

Observera:
Vizol S 0,4 % kan ge upphov till tillfällig dimsyn. Avstå från att köra bil eller använda maskiner tills din syn är klar igen.

FÖRVARING:
Förvaras vid 30 °C i originalförpackningen.

Förvaras utom räckhåll för barn!

Kan användas i 180 dagar efter öppnandet.

Använd inte efter utgångsdatumet.

Liknande produkter